Obec Račice Obec Račice
  .: Kontaktní informace

Obec Račice I mapa obce
Račice 5 ,
675 55 Hrotovice

E-mail: ou.racice@volny.cz
E-mail: ou.racice@email.cz

Tel: 568 860 194

  Úřední hodiny:
Pondělí: 17.30 - 19.00

Datová schránka: yn8a9yi

  Kontaktní formulář

.: Investiční akce

Znak obce Račice       Milí spoluobčané, od ustanovení obecních úřadů a osamostatnění obce Račice v roce 1990 uplynulo již mnoho let, takže je logikou věci ptát se, zda osamostatnění mělo smysl a co se vlastně v Račicích za toto dlouhé období udělalo. Snahou vždy bylo, vybudovat pro místní občany stejný komfort jako mají občané v bývalých střediskových obcích. Ve zkratce podáváme krátkou informaci o uplynulých skutečnostech.

 

Akce pro obec: investice, významné opravy, pořízení majetku

 

 1990

- porevoluční komunální volby

- projekty na vodovod

1991

- oprava veřejného rozhlasu 

- odstranění plotu na posty

1992

- stavba vodovodu

1996

- stavba plynovodu VTL Račice – Krhov, Bačice-Udeřice, Radkovice

- stavba plynovodu STL Račice

1997

- restaurování soch: Krucifix, Sv. Šebestián

- stavba sportovního víceúčelového areálu

1998

- dlažba ke hřbitovu

- nátěry plotu, soklů hřbitova

- výběrové řízení na stavbu víceúčelového hřiště

- stavba betonové plochy víceúčelového hřiště

- úprava vzrostlé zeleně na hřbitově

- výsadba zeleně

1999 

- pořízení informačního centra s veřejným přístupem na internet

- zkušební vrt na spodní vodu u křížku na Myslibořice u cesty k dubu

- nový betonový povrch na víceúčelovém hřišti 

2000

- barevný povrch FLOCRETE povrchu na víceúčelové hřišti

- umělá tráva na víceúčelové hřišti

 2002

- pořízení PC Comfor

- pořízení venkovních laviček

2004

- oprava mantinelů na hřišti

2005

- vybudování nového obecního úřadu u hřiště

- instalace solárního vytápění obecního úřadu

2006  

- pořízení travního traktoru – rider Jonsered

2007

- pořízení plotostřihu

- kalové čerpadlo Honda 

- motorová sekačka Husqvarna

2008

- vybudování taneční plochy u obecního úřadu

2009

- nákup budovy požární zbrojnice a garáží

- pořízení pěti sad hasičských zásahových oděvů 

- pořízení nového PC + monitory – Czech point

2010 

- oprava autobusové zastávky, výměna střechy

- parkové úpravy veřejných prostranství, výsadba zeleně

- obnova veřejného osvětlení

- vybudování bezdrátového rozhlasu

- pořízení motorového štěpkovače Viking

- pořízení motorového vysavače Cramer

- vybudování nového asfaltového povrchu na návsi u obecního úřadu

2012

- prodloužení vodovodu – směr Hrotovice

- nákup zahradního sekacího traktoru Wolf

- spolupráce  O2 Telefonica – přeložení vedení do země

- spolupráce na opravě věže kostela Sv. Václava

2013

- položení zemní datové chráničky pro vysokorychlostní internet

- vybudování nového veřejného osvětlení (podzemní elektrické vedení)

- dohoda se spol. EON na rekonstrukci elektrifikaci obce podzemním připojením

- výměna mantinelů a sítí na hřišti

- instalace soubodu venkovních posilovacích strojů

- výsadba stromů ČEZ

2014

- oprava místní komunikace na spodní návsi

- výsadba zeleně po obci

- nákup komunální techniky (WAP….)

- kanalizace

- opravy místních komunikacích po stavbě kanalizace (ne jen oprava po výkopech)

- instalace elektronického zabezpečovacího zařízení v požární zbrojnici

2015

- stavba kanalizace

- vybudování nové dešťové kanalizace kolem sil. č. 152 v úseku RD 27- RD 25

- vybudování části nových chodníků kolem sil. č. 152 v úseku RD 27- RD 25 a RD 12 - 29

- zajištění stavby přípojek na kanalizaci pro občany

- restaurování soch: Kamenný Krucifix, Sv. Šebestián

- fit park

- pořízení komunální techniky (křovinořez, tlakový mycí stroj, motorový fukar na listí, elektrocentrála)

- vybudování splaškové kanalizace

- vybudování nové dešťové kanalizace od RD č.p. 24-27

2016 

- vybudování protipovodňového opatření - poldr

- prohloubením vodoteče v obci od poldru k obecnímu úřadu 

- vybudování nových mostků u hřiště na vodoteči z poldru

- zajištění opravy cesta je hřbitovu II. a III. etapa

- výběrové řízení na stavbu poldru

- stavba poldru

- rekonstrukci požární zbrojnice a skladu

- zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby poldru

- úprava vzrostlé zeleně na hřbitově

2017

- nový územní plán Račice

- úprava manipulační plochy u čerpací stanice č. 1 kanalizace

- prodloužení vodovodu - Denemarek J.

- prodloužení veřejného osvětlení (zemní kabelizace + nové stožáry a lampy) - Denemarek J.

- oprava střechy požární zbrojnice a přilehlého skladu

- restaurátorství sochy Krucifix na hřbitově

- likvidace starých stromů – 2x lípa na hřbitově

2018

- rekonstrukce požární zbrojnice a přilehlého skladu

- rekonstrukce požární zbrojnice a přilehlého skladu II. etapa 

- rekonstrukce požární zbrojnice a přilehlého skladu III. etapa 

- kolaudace prodloužení vodovodu

- kolaudace prodloužení VO

- restaurátorství sochy sv. Šebestiána 

- hloubení vodoteče pod vesnicí na loukách

- výsadba stromů kolem vodoteče na loukách

- nákup zahradní techniky

- rekonstrukce požární zbrojnice a přilehlého skladu

 

Průběžné aktivity:

pěstební činnost v lese

údržba a výsadba zeleně v obci

 

Jiné / kultura:

2014

- čarodějnice

- organizační zajištění Svatováclavské pouti

- organizace setkání u dubu

2015

- čarodějnice

- špekáčkobraní

- organizační zajištění Svatováclavské pouti

- organizace setkání u dubu

2016

- čarodějnice

- špekáčkobraní

- organizační zajištění Svatováclavské pouti

- organizace setkání u dubu

2017

- čarodějnice

- špekáčkobraní

- organizační zajištění Svatováclavské pouti

- organizace setkání u dubu

2018

- čarodějnice

- špekáčkobraní

- organizační zajištění Svatováclavské pouti

- organizace setkání u dubu

 

Další realizované akce bez určení doby realizace

- projekty na kanalizace (opakovaně)

- 2012 ??? odvětrání základů budovy požární zbrojnice

- rekonstrukce starého obecního úřadu

- oprava místní komunikace (Dvorský – Kulhánek)

- oprava místních komunikací (náves u obecního úřadu)

- rozsáhlá údržba zeleně

- výsadba jeřabin ke hřbitovu I. etapa

- výsadba jeřabin ke hřbitovu II. etapa

- nový asfaltový povrch ke hřbitovu

- rekonstrukce požární nádrže

- výměna mantinelů a sítí na hřišti

- vybudování studánky U obrázku - pod hřbitovem

- přemístění sirény ve spolupráci s ČEZ

- projekty na kanalizaci 4X….

- projekty a vybudování odvětrání základů kostela

- oprava požární nádrže (Pelán)

 


Obec Račice I mapa obce

   Račice 5 , 675 55 Hrotovice

mail: ou.racice@volny.cz

mail: ou.racice@email.cz

tel: 568 860 194

uřední hodiny: po 17:30-19:00

datová schránka: yn8a9yi