Obec Račice Obec Račice
  .: Kontaktní informace

Obec Račice I mapa obce
Račice 5 ,
675 55 Hrotovice

E-mail: ou.racice@volny.cz
E-mail: ou.racice@email.cz

Tel: 568 860 194

  Úřední hodiny:
Pondělí: 17.30 - 19.00

Datová schránka: yn8a9yi

  Kontaktní formulář

.: Povinné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

1. Název

Obec Račice

2. Důvod a způsob založení

Zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

3. Organizační struktura

viz sekce Zastupitelstvo

4. Kontaktní spojení

Obec Račice
Račice 5
675 55 Hrotovice


tel.: 568 860 194, 
e-mail: ou.racice@volny.cz , ou.racice@email.cz

Úřední hodiny: Po : 18:00 - 20:00

5. Bankovní účet

KB Třebíč, č. ú. 18326-711/0100

6. IČ

00378526

7. DIČ

Není

8. Datová schránka

yn8a9yi

9.1 Dokumenty

viz sekce Dokumenty

9.2 Rozpočet

viz sekce Rozpočty

10. Žádosti o informace

Osobně, telefonicky, e-mailem, www (viz sekce Kontakty)

11. Příjem žádostí a podání

viz sekce Kontakty

12. Opravné prostředky

V úředních hodinách na OÚ Stropešín
Odvolání (podle zákon č. 106/1999 Sb., § 16) - lhůta 15 dnů

13. Formuláře

K dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR

14. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

K dispozici na Portálu veřejné správy ČR

15. Předpisy

K dispozici na Portálu veřejné správy ČR

16. Úhrady za poskytování informací

Po dohodě s obecním úřadem

17. Licenční smlouvy

Po dohodě s obecním úřadem

18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

viz sekce Výroční zprávy

 

GDPR

Správce údajů (dále jen správce) tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR následující:

  • přístup ke správcem zpracovávaným osobním údajům,
  • opravu správcem zpracovávaných osobních údajů,
  • výmaz správcem zpracovávaných osobních údajů,
  • omezení zpracování správcem zpracovávaných osobních údajů,
  • právo na přenositelnost správcem zpracovávaných osobních údajů,

Subjekty údajů mají právo za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů, zpracovávaných správcem námitky.

 

Výše uvedená práva je subjekt/stěžovatel oprávněn uplatnit u správce těmito způsoby:

  • v písemné listinné podobě (s úředně ověřeným podpisem žadatele), - zasláním na adresu sídla správce - (viz. kontakty)
  • v elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele prostřednictvím elektronické podatelny správce – viz. kontakty)
  • prostřednictvím datové schránky žadatele.
  • žadatel se osobně identifikuje správci předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu v sídle správce

V případě, že bude požadavek subjektu údajů na poskytnutí informací nepřiměřený, či opakovaný v krátké době, může správce požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný požadavek může být odmítnut.

 

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí, nebo mezinárodním organizacím. V rámci zpracování os. údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR.

Správce stanovil „Pověřence pro ochranu osobních údajů“, dle čl. 37 nařízení GDPR. Pověřencem je : Luboš Palát

Osobní konzultace jsou možné výhradně po předchozí domluvě.

Informace a požadavky směřujte primárně na správce (viz. kontakty), pověřence kontaktujte pouze v případě problémů s vyřízením Vašich požadavků, stížností apod.

 

 


Obec Račice I mapa obce

   Račice 5 , 675 55 Hrotovice

mail: ou.racice@volny.cz

mail: ou.racice@email.cz

tel: 568 860 194

uřední hodiny: po 17:30-19:00

datová schránka: yn8a9yi