Kategorie: .:: Aktuality

Informace pro vlastníky nemovitostí v Radkovicích (domorodce i chalupáře), kteří se připojují, nebo budou připojovat k splaškové kanalizaci.

Informace pro vlastníky nemovitostí v Radkovicích (domorodce i chalupáře), kteří se připojují, nebo budou připojovat k splaškové kanalizaci.Zbytky sutě (beton, dlažba), případně směsi hlíny s kamenivem nelze ukládat v areálu ZD Biskupice ani nikde na pozemcích obce. Likvidaci si musí zajistit každý stavebník sám, buď prostřednictvím firmy, která bude práce provádět, nebo odvést na sběrný dvůr Hrotovice, kde je možno uložit jak stavební suť, tak hlínu a kamenivo Připomínáme, že za uložení sutě a kameniva na sběrném dvoře se účtuje poplatek.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informace pro vlastníky nemovitostí v Radkovicích (domorodce i chalupáře), kteří se připojují, nebo budou připojovat k splaškové kanalizaci.
Zbytky sutě (beton, dlažba), případně směsi hlíny s kamenivem nelze ukládat v areálu ZD Biskupice ani nikde na pozemcích obce.
Likvidaci si musí zajistit každý stavebník sám, buď prostřednictvím firmy, která bude práce provádět, nebo odvést na sběrný dvůr Hrotovice, kde je možno uložit jak stavební suť, tak hlínu a kamenivo
Připomínáme, že za uložení sutě a kameniva na sběrném dvoře se účtuje poplatek.
Viz OZV č. 3-2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, čl.8:
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem
1) Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob, Stavební a demoliční odpad není odpadem
komunálním.
2) Uložení a likvidaci stavebního odpadu je povinen si zajistit původce odpadu na své vlastní náklady pomocí specializované firmy, menší množství stavebního a demoličního odpadu lze předávat do sběrného dvoru v Hrotovicích,
3) Fyzické osoby mohou předávat stavební a demoliční odpad na určeném místě (SD Hrotovice) při jednotlivých předáních o maximální hmotnosti 10O0 kg, Celková maximální hmotnost obcí bezplatně přebíraného stavebního a demoličního odpadu činí na držitele karty na sběrný dvůr 1000 kg rok.
Cena za uložení demoličního a stavebního odpadu nad hodnotu 1000 kg/na držitele karty bude vyfakturována ukladateli v ročním vyúčtování.
P.S. větší množství lze po domluvě odvést na recyklační dvůr v Třebíči.. viz https://www.cikom.cz/recyklacni-dvur/

Kontaktní informace

Obec Radkovice u Hrotovic I mapa
Radkovice u Hrotovic 13
675 59 Radkovice u Hrotovic

E-mail: ou.radkovice@seznam.cz
Tel: 568 864 427

  Úřední hodiny:

Čtvrtek 15:00 - 17:00
V tuto dobu jsou přítomni starosta i místostarosta obce

  Úřední hodiny (účetní obce):

    Pondělí 7:30 - 13:00, 16:00 - 18:00
    Úterý 7:30 - 13:00
    Středa 7:30 - 13:00
    Čtvrtek 7:30 - 13:00
    Pátek 7:30 - 13:00

Datová schránka: d5wbtc5