.:: Historie

Historie obce Radkovice u Hrotovic

Obec Radkovice

  Obec Radkovice je pojmenována podle svého zakladatele Radka (Radeka, Raděje, Racha). První zmíňka o Radkovicích pochází již z roku 1252. Informace o osadě Radkovice však pochází až z roku 1310, kdy Remunt z Lichtemburka prodal Radkovice za 10 kop klášteru v Oslavanech. K obci v minulosti patřila i osada Pulkov s mlýnem.

   Kostel, původně kaple, byl postaven roku 1715 a zasvěcen ke cti 14 svatých Pomocníků. Půdorys tvoří pravidelný osmiúhelník, v čele kostela stojí 4 sochy, ve zdi hřbitova se poté nacházejí další dvě. Od roku 1745 do roku 1824 zde byla i samostatná duchovní správa, poté farnost přešla pod Biskupice. Na přelomu 19. a 20. století byla fara obydlena a poté opět přešla pod správu Biskupic, kam spadá dodnes.

   Škola byla v obci založena roku 1775. V roce 1790 byla poté přestěhována do většího domku. Roku 1820 navštěvovalo školu až 30 dětí. V roce 1858 byla postavena nová budova, kterou navštěvovalo asi 80 dětí ze širokého okolí. Jednalo se však pouze o jednotřídku.

.:: Majitelé Radkovic

Letopočet Jméno Příslušnost
 1310  Remunt z Lichtemburka k hradu Bítov
 1448  Jan z Bítova  
 1551 Zdeněk z Lichtemburka  
 1554 Johanka z Doubravice ke statku Hostimskému
 1571 Václav Tavíkovský z Tavíkovic  
 1575  Jiřík Valecký  
 1589 Kateřina Zelená z Říčan  
 1630 Jiří z Náchoda  
 1658 Mikuláš z  Osteškova ke statku Myslibořickému

 

.:: Staré rody v Radkovicích

Hlouch Nemeškal Ramach Slatinský
Smutný Šumpela Švehla Votava

 

.:: Významní rodáci a osobnosti

 P. Pavel Nemeškal TJ (1908-1983) - jezuitský kněz

 P. Václav Kolsmák - kněz, spisovatel, působil zde v roce 1870, zajížděl sem z Biskupic

 

.:: Vývoj počtu obyvatel Radkovic

Graf vývoje počtu obyvatel

.:: Vývoj počtu domů v Radkovicích

Graf vývoje počtu domů

.:: Počet dobytka v obci v roce 1910

Graf vývoje počtu dobytka


ŠKOLA :  Historické plány a dokumenty - Zajímavosti

1. Zřejmě návrh nové školy, dvoupatrové, od stavtele Karla Hahna z Moravských Budějovic pravděpodobně rok 1940 .. ZDE

     Detail razítka ZDE

2. Rozpočet stavby, pravděpodobně na výše uvedený projekt, rovněž z roku 1940..necelých 300.000 korun (protektorátních) ZDE

3. Projekt zatímní budovy garáže při škole, z roku 1935.. ZDE

    Detail kolku v hodnotě 1.kč- rok  vydání 1919 ZDE

4. Nákres a projekt bytu řídícího učitele, pravděpodobně varianta samostané stavby r. 1940 stavitel K. HAHN ZDE

5. Celkový plán školy i s přilehlými budovami, rok 1938 ZDE

   Detail hlavičky plánu školy  ZDE

   Detail podpisu správce školy p. Houdka  ZDE

6. Výplatní listina - akce Z- rekonstrukce školy , rok 1968 ZDE

Kontaktní informace

Obec Radkovice u Hrotovic I mapa
Radkovice u Hrotovic 13
675 59 Radkovice u Hrotovic

E-mail: ou.radkovice@seznam.cz
Tel: 568 864 427

  Úřední hodiny:

Čtvrtek 15:00 - 17:00
V tuto dobu jsou přítomni starosta i místostarosta obce

  Úřední hodiny (účetní obce):

    Pondělí 7:30 - 13:00, 16:00 - 18:00
    Úterý 7:30 - 13:00
    Středa 7:30 - 13:00
    Čtvrtek 7:30 - 13:00
    Pátek 7:30 - 12:00

Datová schránka: d5wbtc5