.:: Povinné informace

Povinné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  1. Název

   Obec Radkovice u Hrotovic

  2. Důvod a způsob založení

   Zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

  3. Organizační struktura

   viz sekce Struktura úřadu

  4. Kontaktní spojení

   Obec Radkovice u Hrotovic
   Radkovice u Hrotovic 13
   675 59 Hrotovice
   tel.: 568 864 427
   e-mail: ou.radkovice@seznam.cz

   Úřední hodiny: Út, Čt : 15:00 - 17:00

  5. Bankovní účet

   Komerční banka Třebíč, č.ú. 6229711/0100 

  6. IČ

   00290297

  7. DIČ

   Není

  8. Datová schránka

   d5wbtc5

  9.1 Dokumenty

   viz sekce Dokumenty

  9.2 Rozpočet

   viz sekce Rozpočty

  10. Žádosti o informace

   Osobně, telefonicky, e-mailem, www (viz sekce Kontakty)

  11. Příjem žádostí a podání

   viz sekce Kontakty

  12. Opravné prostředky

   V úředních hodinách na OÚ Radkovice u Hrotovic
   Odvolání (podle zákon č. 106/1999 Sb., § 16) - lhůta 15 dnů

  13. Formuláře

   K dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR

  14. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

   K dispozici na Portálu veřejné správy ČR

  15. Předpisy

   K dispozici na Portálu veřejné správy ČR

  16. Úhrady za poskytování informací

   Po dohodě s obecním úřadem

  17. Licenční smlouvy

   Po dohodě s obecním úřadem

  18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

   viz sekce Výroční zprávy

 

GDPR

Správce údajů (dále jen správce) tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR následující:

  • přístup ke správcem zpracovávaným osobním údajům,
  • opravu správcem zpracovávaných osobních údajů,
  • výmaz správcem zpracovávaných osobních údajů,
  • omezení zpracování správcem zpracovávaných osobních údajů,
  • právo na přenositelnost správcem zpracovávaných osobních údajů,

Subjekty údajů mají právo za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů, zpracovávaných správcem námitky.

 

Výše uvedená práva je subjekt/stěžovatel oprávněn uplatnit u správce těmito způsoby:

  • v písemné listinné podobě (s úředně ověřeným podpisem žadatele), - zasláním na adresu sídla správce - (viz. kontakty)
  • v elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele prostřednictvím elektronické podatelny správce – viz. kontakty)
  • prostřednictvím datové schránky žadatele.
  • žadatel se osobně identifikuje správci předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu v sídle správce

V případě, že bude požadavek subjektu údajů na poskytnutí informací nepřiměřený, či opakovaný v krátké době, může správce požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný požadavek může být odmítnut.

 

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí, nebo mezinárodním organizacím. V rámci zpracování os. údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR.

Správce stanovil Pověřence pro ochranu osobních údajů“, dle čl. 37 nařízení GDPR. Pověřencem je : Ing. František Kazda

Osobní konzultace jsou možné výhradně po předchozí domluvě.

Informace a požadavky směřujte primárně na správce (viz. kontakty), pověřence kontaktujte pouze v případě problémů s vyřízením Vašich požadavků, stížností apod.

 

Kontaktní informace

Obec Radkovice u Hrotovic I mapa
Radkovice u Hrotovic 13
675 59 Radkovice u Hrotovic

E-mail: ou.radkovice@seznam.cz
Tel: 568 864 427

  Úřední hodiny:

Čtvrtek 15.00 - 17.00
V tuto dobu jsou přítomni starosta i místostarosta obce

  Úřední hodiny účetní:

    Pondělí 7.00 - 12.00, 16.30 - 18:00
    Úterý 7.00 - 12.00
    Středa 7.00 - 12.00, 16.30 - 18:00
    Čtvrtek 7.00 - 12.00
    Pátek 7.00 - 12.00

Datová schránka: d5wbtc5