.:: Odpady


11.3.2021

Informace z Kraje Vysočina o uzavření nové Dohody o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Sdružením obcí Vysočiny při řešení projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina“ na období 2021 - 2024 (dále jen „ISNOV“).
V níže uvedených dokumentech najdete jak úvodní dopis a další informace k uzavřené smlouvě, tak velmi důležitou informaci o zpoplatnění obyvatel v obecním systému odpadového hospodářství, tzn jaké je složení poplatků za odpad a td.

Úvodní dopis o uzavřené smlouvě

Informace o zpoplatnění obyvatel obcí v obecním systému odpadového hospodářství

 


24.5.2023

Výsledky třídění za rok 2023

EKOKOM 2023 PAPÍR PLAST SKLO KOV NÁPOJOVÝ KARTON  
             
1. čtvrtletí 553 1114 891 97 60 kg
2. čtvrtletí            
3. čtvrtletí            
4. čtvrtletí            
Celkem 553 1114 891 97 60

 


6.10.2022

Výsledky třídění za rok 2022

EKOKOM 2022 PAPÍR PLAST SKLO KOV NÁPOJOVÝ KARTON  
             
1. čtvrtletí 654 1324 1007 108 8 kg
2. čtvrtletí 634 1479 718 82 28 kg
3. čtvrtletí 640 1521 1305 94 39 kg
4. čtvrtletí 582 1292 959 114 40 kg
Celkem 2510 5615 3989 398 115

* za znaménkem + je množství odpadů odevzdaných  ve sběrnách a výkupech druh. surovin

 


20.3.2022

Přehled odpadového hospodaření obce Radkovice u Hrotovic za rok 2021

 Zveřejněno dle požadavků zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., § 60 odst. 4.

 

 1. Nakládání s odpady v obci Radkovice u Hrotovice řeší Obecně závazná vyhláška obce Radkovice u Hrotovic ě.3 / 2021 O stanovení obecního systému odpadového hospodářství, zveřejněná a přístupná na internetových stránkách obce zde: https://hrotovicko.cz/radkovice/radkovnew/index.php?p=obecni-vyhlasky                                                                                                      
 2. Jakým způsobem je s jednotlivými složkami dále nakládáno ?
 • Směsný komunální odpad je skládkován na skládce Petrůvky
 • Tříděný odpad- papír, sklo, plasty kovy- zpracován na nové dotříďovací lince  Třebíči
 • Bioodpad ze zahrad a údržby zeleně v obci je zpravován k obecní kompostárně ve spolupráci s ZD Biskupice
 • Další možnost, kam s nepotřebnými vybavením domácnosti je e v Třebíči nově otevřené RE- USE centrum - Centrum věcí pro druhou šanci, více zde https://trebicsko.trideni.cz/2021/06/30/otevirame-centrum-veci-pro-druhou-sanci/
 • Oděvy – po dotřídění předány k dalšímu využití charitativním organizacím

 

 1. Předcházení vzniku odpadů:

10 TIPŮ, JAK SE K ŽIVOTU BEZ ODPADU CO NEJVÍCE PŘIBLÍŽIT

 • Nejlepší odpad je ten, který nevznikne
 • Nepoužívej plastové sáčky
 • Nekupuj balenou vodu
 • Nakupuj co nejvíce bezobalově
 • Kompostuj
 • Neplýtvej
 • Používej věci co nejdéle
 • Používej bazary, re-use centra, swapy, second-handy, charitativní organizace
 • Hledej ekologicky šetrnější varianty
 • A hlavně při spotřebě, konzumaci a při tvorbě odpadů přemýšlej

Další informace o třídění a znovuvyužití   věcí zde

https://trebicsko.trideni.cz/

 

Produkce  a množství odpadů :

Směsný komunální odpad :  61,265 tun

Objemný odpad:  11,345 tun

Motorové oleje:  35kg

Stavební suť, frakce betonu, cihel a keramiky:  8,228 tun

Železo a ocel: 337 kg

Papír a lepenka: 3,556 tun

Sklo: 3,924 tun

Jedlý olej a tuk: 74kg

Dřevo odpadní: 1,866 tun

Plasty: 6,143 tun

Kovy ostatní: 380kg

(množství je součtem odpadů odevzdaných do kontejnerů na tříděný a odpad a odevzdaného na sběrných dvorech )

 

Náklady na odpadové hospodářství:

Tříděný sběr: 36 526 kč

Sběr a shromažďování bioodpadů od občanů: 31 317 kč

Oddělený sběr objemných odpadů ( kontejnery 2x ročně): 9 480 kč

Platby za jiným obcím za využití sběrného dvora: 14 025 kč

Platby za svoz směsného komunálního odpadu:  175 663 kč

Pozn: platba od občanů za popelnice za rok 2021 byla  89 025 kč

 

 


2.3.2022

Výsledky třídění za rok 2021

EKOKOM 2021 PAPÍR PLAST SKLO KOV NÁPOJOVÝ KARTON  
             
1. čtvrtletí 828 1427 743 55 0  
2. čtvrtletí 1063 1738 1076 448 0  
3. čtvrtletí 783 1487 1195 107 32  
4. čtvrtletí 835 1378 559 91 16  
Celkem 3508 +150 6030 3573 701+ 8954 48

* za znaménkem + je množství odpadů odevzdaných  ve sběrnách a výkupech druh. surovin


6.02.2021

Ceník uložení odpadů na Sběrném dvoře na rok 2021 -  ceny bez DPH


16.4.2021

Výsledky třídění za rok 2020

EKOKOM 2020 PAPÍR PLAST SKLO KOVY NÁPOJ.KARTON      
                 
1.čtvrtletí 860 1266 1108 102 30 kg    
2.čtvrtletí 940 1760 1031 60 66 kg  

 

3.čtvrtletí 985 1752 1408 149 44 kg    
4.čtvrtletí 1049 1571 983 103 43 kg    

Oděvy za rok 2020: 2432 kg použitých oděvů a obuvi

Z obce bylo svezeno za rok 2020 cca 61,499 tun komunálního odpadu


25.8.2019

Výsledky třídění za rok 2019

 

EKOKOM 2019 PAPÍR PLAST SKLO KOVY NÁPOJ.KARTON      
                 
1.čtvrtletí 751 1137 641 57 38 kg    
2.čtvrtletí 732 1638 450 169 49 kg  

 

3.čtvrtletí  981  1874 1291 52 0 kg    
4.čtvrtletí  808 1590 929 102 0 kg    

 Oděvy za rok 2019: 2301 kg použitých oděvů a obuvi

 


 

7.6.2019

Statistcký souhrn - třídění odpadů v roce 2018 - od společnosti Ekokom

 K dispozici ZDE

 


 

17.5.2019


Výsledky třídění za 1. čtvrletí roku 2019

 

EKOKOM 2019 PAPÍR PLAST SKLO KOVY NÁPOJ.KARTON  Celkem
             
1.čtvrtletí 751 1137 641 57 38 2624 kg

 


 

 1.5.2019


 Abecední seznam odpadů a kam s nimi, užitečná pomůcka v PDF, ke stažení ZDE

 Rychlý přehled nejpoužívanějších recyklačních značek na výrobcích v PDF, ke stažení ZDE

 


 26.4.2019


 

 Výsledky třídění za rok 2018

EKOKOM 2018 PAPÍR PLAST SKLO KOVY NÁPOJ.KARTON      
                 
1.čtvrtletí 627 1005 603 45 47 kg  Celkem  
2.čtvrtletí 878 1662 1454 297 55 kg    
3.čtvrtletí 862 1466 694 84 56 kg    
4.čtvrtletí 751 1298 1204 56 44 kg    
Celkem 3118 5431 3955 482 202 kg 13188 kg  
                 
Oděvy 2018 1,722t              

 

Kontaktní informace

Obec Radkovice u Hrotovic I mapa
Radkovice u Hrotovic 13
675 59 Radkovice u Hrotovic

E-mail: ou.radkovice@seznam.cz
Tel: 568 864 427

  Úřední hodiny:

Čtvrtek 15:00 - 17:00
V tuto dobu jsou přítomni starosta i místostarosta obce

  Úřední hodiny (účetní obce):

    Pondělí 7:30 - 13:00, 16:00 - 18:00
    Úterý 7:30 - 13:00
    Středa 7:30 - 13:00
    Čtvrtek 7:30 - 13:00
    Pátek 7:30 - 12:00

Datová schránka: d5wbtc5