Kategorie: .:: Aktuality

Mateřská škola bude otevřena od 25. 5. 2020.

Mateřská škola bude otevřena od 25. 5. 2020.Mateřská škola bude otevřena od 25. 5. 2020. Zákonný zástupce odevzdá vyplněné Čestné prohlášení při předání dítěte do mš. /viz příloha/. Informace pro rodiče - viz příloha uvnitř

Obnovení provozu mateřské školy od 25. 5. 2020 informace pro rodiče.

(vychází z dokumentu MŠMT PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020)

Od 25. 5. 2020 obnovujeme provoz Mateřské školy v Radkovicích za těchto provozních podmínek.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do mateřské školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými , opatřeními , zejména :

· Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

· Dodržení odstupu 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

Vstup do budovy mateřské školy

· Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest ) ,nesmí do mateřské školy vstoupit.

· Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte)

· Předávání a vyzvedávání dětí vzhledem k malé kapacitě šatny proběhne před hlavním vchodem školy. Každé dítě bude mít sebou 1 roušku a sáček na uložení roušky v šatně- to je v našem případě nutné z důvodu přesunu dětí na hřiště mateřské školy

· Před vstupem do třídy si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. Po umytí obdrží na ruce od učitelky dezinfekci

Ve třídě a prostorách mateřské školy (včetně hřiště MŠ)

· Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

· Zvýšenou měrou se dodržují běžná hygienická pravidla

Organizace stravování

· Školní stravování bude poskytováno dětem v běžné podobě

· Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce

· Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory

Pobyt venku

· Škola bude organizovat aktivity ve venkovním prostředí, ale výhradně na zahradě MŠ.

· Při přesunu se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními , zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Kontaktní informace

Obec Radkovice u Hrotovic I mapa
Radkovice u Hrotovic 13
675 59 Radkovice u Hrotovic

E-mail: ou.radkovice@seznam.cz
Tel: 568 864 427

  Úřední hodiny:

Čtvrtek 15:00 - 17:00
V tuto dobu jsou přítomni starosta i místostarosta obce

  Úřední hodiny (účetní obce):

    Pondělí 7:30 - 13:00, 16:00 - 18:00
    Úterý 7:30 - 13:00
    Středa 7:30 - 13:00
    Čtvrtek 7:30 - 13:00
    Pátek 7:30 - 13:00

Datová schránka: d5wbtc5